Giỏ Hàng Items 0

Khay Trà Gỗ

Khay Trà Gỗ Trắc Cao 17 Ngang 40 Sâu 30 (cm)
16 giờ trước
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫
Khay Trà Di Lặc Gỗ Hương Cao 37 Ngang 75 Sâu 40 (cm)
16 giờ trước
5.600.000 ₫ 5.600.000 ₫
Khay Trà Gỗ Bách Xanh Dài 52 Rộng 30 Sâu 14 (cm)
10 ngày trước
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫
Khay Trà Ngự Trâu Gỗ Hương Cao 17 Ngang 68 Rộng 38 Dày 8 (cm)
11 ngày trước
3.400.000 ₫ 3.400.000 ₫
Khay Trà Ngự Nghê Gỗ Hương Cao 15 Ngang 65 Rộng 45 Dày 7 (cm)
11 ngày trước
4.200.000 ₫ 4.200.000 ₫
Khay Trà Ngự Báo Gỗ Hương Cao 20 Ngang 67 Rộng 38 Dày 8 (cm)
11 ngày trước
3.400.000 ₫ 3.400.000 ₫
Khay Trà Gia Đình Gà Gỗ Trắc Cao 23 Ngang 70 Sâu 42 (cm)
1 tháng trước
16.300.000 ₫ 16.300.000 ₫
Khay Trà Gỗ Hương Nguyên Khối Dài 92 Rộng 50 Dày 12 (cm)
1 tháng trước
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫
Khay Trà Gỗ Hương Nguyên Khối Cao 12 Ngang 92 Sâu 50 (cm)
1 tháng trước
3.800.000 ₫ 3.800.000 ₫
Khay Trà Gỗ Nu Hương Cao 75 Ngang 70 Dày 6 (cm)
1 tháng trước
21.400.000 ₫ 21.400.000 ₫
Khay Trà Gỗ Nu Hương Dài 35 Rộng 23 Dày 4 (cm)
1 tháng trước
4.200.000 ₫ 4.200.000 ₫
Bàn Trà Nấm Linh Chi Gỗ Nu Hương Dài 110 Rộng 50-75 Dày 5 (cm)
2 tháng trước
52.000.000 ₫ 52.000.000 ₫
Khay Trà Gỗ Nu Hương Dài 60 Rộng 52 Dày 2 (cm)
2 tháng trước
7.200.000 ₫ 7.200.000 ₫
Khay Trà Gỗ Nu Hương Dài 48 Rộng 46 Dày 2 (cm)
2 tháng trước
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫
Khay Trà Gỗ Nu Hương Dài 48 Rộng 45 Dày 2 (cm)
2 tháng trước
4.700.000 ₫ 4.700.000 ₫
Khay Hổ Gỗ Hương Việt Cao 20 Ngang 67 Sâu 38 (cm)
2 tháng trước
3.800.000 ₫ 3.800.000 ₫
Khay Trà Gỗ Trắc Dài 70 Rộng 23 Dày 6 (cm)
2 tháng trước
4.900.000 ₫ 4.900.000 ₫