Khay Trà Gỗ | Gỗ Đỉnh
Giỏ Hàng Items 0

Khay Trà Gỗ

Khay Trà Gỗ Nu Hương Dài 90 Rộng 60 dày 2.8(cm)
1 ngày trước
12.900.000 ₫ 12.900.000 ₫
Khay Trà gỗ Hương Ta Gia Lai Dài 38 Rộng 17 Dày 3 (cm)
2 ngày trước
15.500.000 ₫ 15.500.000 ₫
Khay Trà Sen Gỗ Ngọc Am Dày 63 Rộng 26 Dày 6 (cm)
9 ngày trước
1.900.000 ₫ 1.900.000 ₫
Tượng Thần Trà Gỗ Bách Xanh Cao 97 Ngang 45 Sâu 27 (cm)
9 ngày trước
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫
Khay Trà Hổ Gỗ Trắc Dài 70 Rộng 30 Dày 40 (cm)
10 ngày trước
4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫
Khay Trà Gỗ Hương Dài 41 Sâu 23 Dày 3.3 (cm)
15 ngày trước
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫
Đĩa Gỗ Trắc Dài 33 Rộng 16 Dày 2.2(cm)
1 tháng trước
1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫
Khay Trà Gỗ Ngọc Am Dài 81 Sâu 30 Dày 5 (cm)
1 tháng trước
4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫
Khay Trà Gỗ Ngọc Am Hà Giang Dài 65 Rộng 36 Dày 10 (cm)
1 tháng trước
2.400.000 ₫ 2.400.000 ₫
Khay Trà Gỗ Ngọc Am Dài 54 Rộng 31 Dày 11 (cm)
1 tháng trước
2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫
Khay Trà Gỗ Ngọc Am Hà Giang Dài 96 Rộng 43 Dày 18 (cm)
1 tháng trước
1.550.000 ₫ 1.550.000 ₫
Khay Trà Gỗ Nu Hương Dài 43 Rộng 17.3 Dày 3 (cm)
1 tháng trước
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫
Khay Trà Lũa Gỗ Ngọc Am Ngang 65 Rộng 28 Dày 17 (cm)
1 tháng trước
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫
Khay Trà Gỗ Ngọc Am Ngang 48 Sâu 37 Dày 9 (cm)
1 tháng trước
2.200.000 ₫ 2.200.000 ₫
Khay Trà Gỗ Nu Hương Ngang 70 Rộng 75 Dày 6 (cm)
1 tháng trước
22.000.000 ₫ 22.000.000 ₫
Khay Trà Nấm Gỗ Nu Hương Dài 62 Rộng 42 Dày 5 (cm)
1 tháng trước
7.500.000 ₫ 7.500.000 ₫
Khay Trà Gỗ Nu Kháo Ngang 75 Rộng 70 Dày 12 (cm)
1 tháng trước
3.900.000 ₫ 3.900.000 ₫
Khay Trà gỗ Xá Xị Ngang 70 Rộng 55 dày 12 (cm)
1 tháng trước
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫
Khay Trà Gỗ Xá Xị (Gù Hương) Cao 25 Ngang 75 Sâu 42 (cm)
2 tháng trước
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫