Giỏ Hàng Items 0

Danh Mục Sản Phẩm

Đá Hổ Phách

Mặt Dây Chuyền Đá Hổ Phách Cao 52 Ngang 27 Sâu 8 (mm) 8gr
3 ngày trước
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫
Tinh Thể Đá Hổ Phách Đường Kính Hạt 10(mm)
4 ngày trước
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫
Chuỗi Đá Hổ Phách Đường Kính Hạt 7.5 (mm)
4 ngày trước
1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Đá Hổ Phách Cao 49 Ngang 12 (mm) 10,8gr
12 ngày trước
5.400.000 ₫ 5.400.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Đá Hổ Phách Cao 56 Ngang 36 Sâu 11 (mm) 17gr
2 tháng trước
6.000.000 ₫ 6.000.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Đá Hổ Phách Cao 38 Ngang 29 Sâu 9 (mm) 7,7gr
2 tháng trước
4.200.000 ₫ 4.200.000 ₫
Chuỗi Đá Hổ Phách Đường Kính Hạt 7,7 (mm) 29gr
2 tháng trước
7.200.000 ₫ 7.200.000 ₫
Chuỗi Đá Hổ Phách Đường Kính Hạt 7,2 (mm) 24gr
2 tháng trước
4.200.000 ₫ 4.200.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Đá Hổ Phách Đường Kính 23,4 (mm)
2 tháng trước
700.000 ₫ 700.000 ₫