Giỏ Hàng Items 0

Danh Mục Sản Phẩm

Bộ lọc sản phẩm

Đá Spinel

Cụ Di Lặc Tinh Thể Đá Spinel Cao 25 Ngang 59 (cm) 22kg
1 ngày trước
6.500.000 ₫ 6.500.000 ₫
Tinh Thể Đá Spinel 1kg
1 tháng trước
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫
Tác Phẩm Đá Spinel Cộng Sinh Với Đá Humite 2,5kg
1 tháng trước
2.000.000 ₫ 2.000.000 ₫
Tác Phẩm Đá Spinel Cao 34 Ngang 24 (cm) 6kg
1 tháng trước
7.800.000 ₫ 7.800.000 ₫
Tác Phẩm Cây Cổ Thụ Đá Spinel và Đá Humite 1kg
1 tháng trước
1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫
Tác Phẩm Cây Tùng Đá Spinel Cao 53 Ngang 32 (cm) 16kg
1 tháng trước
7.400.000 ₫ 7.400.000 ₫
Viên Đá Spinel Khánh Hòa 3,1cts
4 tháng trước
1.000.000 ₫ 1.000.000 ₫
Viên Đá Spinel Cao 4 Ngang 8 Sâu 11,5 (mm) 2,85cts
4 tháng trước
1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh 1,1cts
5 tháng trước
8.800.000 ₫ 8.800.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ 1,15cts
5 tháng trước
15.600.000 ₫ 15.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Cháo Đỏ 1,2cts
5 tháng trước
12.200.000 ₫ 12.200.000 ₫
Cây Tinh Thể Đá Spinel Lục Yên Cao 24 (cm) 1,9kg
5 tháng trước
8.400.000 ₫ 8.400.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Cao 9 Ngang 8 Sâu 5,3 (mm) 3,2cts
5 tháng trước
28.600.000 ₫ 28.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Cao 5,8 Ngang 4,8 Sâu 3 (mm)
5 tháng trước
32.500.000 ₫ 32.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Hồng Cao 7,5 Ngang 7 Sâu 5,1 (mm) 2,53cts
5 tháng trước
71.500.000 ₫ 71.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Cao 10 Ngang 7,2 Sâu 5 (mm) 2,53cts
5 tháng trước
29.900.000 ₫ 29.900.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Cao 7,8 Ngang 5 Sâu 3,8 (mm) 1,15cts
5 tháng trước
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Cao 6,6 Ngang 5,2 Sâu 4,5 (mm) 1,46cts
5 tháng trước
15.600.000 ₫ 15.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Cao 9 Ngang 8 Sâu 5,3 (mm) 3,2cts
6 tháng trước
28.600.000 ₫ 28.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Cao 5,8 Ngang 4,8 Sâu 3 (mm)
6 tháng trước
32.500.000 ₫ 32.500.000 ₫