Giỏ Hàng Items 0

Danh Mục Sản Phẩm

Bộ lọc sản phẩm

Đá Spinel

Viên Đá Spinel Xanh 1,1cts
10 giờ trước
8.800.000 ₫ 8.800.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ 1,15cts
10 giờ trước
15.600.000 ₫ 15.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Cao 9 Ngang 8 Sâu 5,3 (mm) 3,2cts
1 tháng trước
28.600.000 ₫ 28.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Cao 5,8 Ngang 4,8 Sâu 3 (mm)
1 tháng trước
32.500.000 ₫ 32.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Hồng Cao 7,5 Ngang 7 Sâu 5,1 (mm) 2,53cts
1 tháng trước
71.500.000 ₫ 71.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Cao 10 Ngang 7,2 Sâu 5 (mm) 2,53cts
1 tháng trước
29.900.000 ₫ 29.900.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Cao 7,8 Ngang 5 Sâu 3,8 (mm) 1,15cts
1 tháng trước
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Cao 6,6 Ngang 5,2 Sâu 4,5 (mm) 1,46cts
1 tháng trước
15.600.000 ₫ 15.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Cao 9 Ngang 8 Sâu 5,3 (mm) 3,2cts
1 tháng trước
28.600.000 ₫ 28.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Cao 5,8 Ngang 4,8 Sâu 3 (mm)
1 tháng trước
32.500.000 ₫ 32.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Hồng Cao 7,5 Ngang 7 Sâu 5,1 (mm) 2,53cts
1 tháng trước
71.500.000 ₫ 71.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Cao 10 Ngang 7,2 Sâu 5 (mm) 2,53cts
1 tháng trước
29.900.000 ₫ 29.900.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Cao 7,8 Ngang 5 Sâu 3,8 (mm) 1,15cts
1 tháng trước
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Cao 6,6 Ngang 5,2 Sâu 4,5 (mm) 1,46cts
1 tháng trước
15.600.000 ₫ 15.600.000 ₫
Viên Đá Spinel Hồng Cao 7 Ngang 7 Sâu 5 (mm) 2cts
2 tháng trước
12.200.000 ₫ 12.200.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Cao 9,6 Ngang 7,4 Sâu 4,7 (mm) 2,36cts
2 tháng trước
45.500.000 ₫ 45.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Cam Cao 8,9 Ngang 7 Sâu 5,3 (mm) 2,78cts
2 tháng trước
32.500.000 ₫ 32.500.000 ₫
Viên Đá Spinel Đỏ Ánh Hồng Cao 9,8 Ngang 6,9 Sâu 3,9 (mm) 2,56cts
2 tháng trước
72.800.000 ₫ 72.800.000 ₫
Viên Đá Spinel Xanh Xám Lục Yên 2,82cts
2 tháng trước
18.200.000 ₫ 18.200.000 ₫
Viên Đá Spinel Tím Lục Yên 2,39cts
2 tháng trước
5.400.000 ₫ 5.400.000 ₫