Giỏ Hàng Items 0

Danh Mục Sản Phẩm

Bộ lọc sản phẩm

Đá Sapphire

Viên Đá Sapphire Xanh Lục Yên 2,5cts
1 ngày trước
1.100.000 ₫ 1.100.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Lục Yên 3,6cts
3 ngày trước
2.400.000 ₫ 2.400.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Phan Thiết 6,7cts
7 ngày trước
2.900.000 ₫ 2.900.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Phan Thiết 6,1cts
7 ngày trước
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Lục Yên 97,1cts
7 ngày trước
5.400.000 ₫ 5.400.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Di Lặc Đá Sapphire Cao 46 Ngang 32 (mm) 143,8cts
7 ngày trước
10.800.000 ₫ 10.800.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Cao 7 Ngang 6,7 Sâu 3,2 (mm) 1,42cts
1 tháng trước
20.800.000 ₫ 20.800.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Cao 6,9 Ngang 6 Sâu 4 (mm) 1,6cts
1 tháng trước
12.200.000 ₫ 12.200.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Cao 6,3 Ngang 5 Sâu 3,4 (mm) 1,07cts
1 tháng trước
6.800.000 ₫ 6.800.000 ₫
Viên Đá Sapphire Vàng Cao 8 Ngang 6 Sâu 3,9 (mm) 1,7cts
1 tháng trước
2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫
Viên Đá Sapphire Cao 7,1 Ngang 6,2 Sâu 2,6 (mm) 0,92cts
1 tháng trước
7.500.000 ₫ 7.500.000 ₫
Chuỗi Đá Sapphire Đường Kính Hạt 6,3 (mm) 41g
1 tháng trước
1.700.000 ₫ 1.700.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Cao 7 Ngang 6,7 Sâu 3,2 (mm) 1,42cts
1 tháng trước
20.800.000 ₫ 20.800.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Cao 6,9 Ngang 6 Sâu 4 (mm) 1,6cts
1 tháng trước
12.200.000 ₫ 12.200.000 ₫
Viên Đá Sapphire Xanh Cao 6,3 Ngang 5 Sâu 3,4 (mm) 1,07cts
1 tháng trước
6.800.000 ₫ 6.800.000 ₫
Viên Đá Sapphire Vàng Cao 11,5 Ngang 9,5 Sâu 5,8 (mm) 4,88cts
1 tháng trước
42.900.000 ₫ 42.900.000 ₫
Viên Đá Sapphire Cao 7,1 Ngang 6,2 Sâu 2,6 (mm) 0,92cts
1 tháng trước
7.500.000 ₫ 7.500.000 ₫
Viên Đá Sapphire Cao 11,5 Ngang 31 Sâu 43 (mm) 173,85cts
2 tháng trước
10.800.000 ₫ 10.800.000 ₫
Viên Đá Sapphire Cao 7 Ngang 45 Sâu 45 (mm) 195,15cts
2 tháng trước
10.800.000 ₫ 10.800.000 ₫
Viên Đá Sapphire Cao 5 Ngang 10,5 Sâu 13 (mm) 8,1cts
2 tháng trước
2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫