Giỏ Hàng Items 0

Danh Mục Sản Phẩm

Bộ lọc sản phẩm

Đá Ruby

Tác Phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió Đá Ruby Lục Yên Cao 40 (cm)
4 ngày trước
23.700.000 ₫ 23.700.000 ₫
Di Lặc Đá Ruby Cao 4,5 Ngang 4,3 Sâu 1,1 (cm) 168,5cts
11 ngày trước
5.900.000 ₫ 5.900.000 ₫
Tinh Thể Đá Ruby Cao 9 (cm) 0,5kg
12 ngày trước
11.100.000 ₫ 11.100.000 ₫
Tác Phẩm Đá Ruby Cao 15 Ngang 6 (cm) 0,43kg
12 ngày trước
1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫
Tác Phẩm Đá Ruby Nam Phi Cao 28 Ngang 15 (cm) 5,8kg
12 ngày trước
8.100.000 ₫ 8.100.000 ₫
Tác Phẩm Di Lặc Đá Ruby Cao 20 Ngang 26 (cm) 10kg
2 tháng trước
2.600.000 ₫ 2.600.000 ₫
Tác Phẩm Di Lặc Đá Ruby Cao 15 Ngang 30 (cm) 6,5kg
2 tháng trước
2.600.000 ₫ 2.600.000 ₫
Mặt Dây Di Lặc Đá Ruby Cao 34,5 Ngang 27 Sâu 6,5 (mm) 14,4g
2 tháng trước
6.000.000 ₫ 6.000.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Phật Đá Ruby Cao 57 Ngang 6,8 (mm) 48,5g
2 tháng trước
8.100.000 ₫ 8.100.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Cao 39,9 Ngang 26 Sâu 6,8 (mm) 15,4g
2 tháng trước
5.600.000 ₫ 5.600.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Cao 39,9 Ngang 26 Sâu 6,8 (mm) 15,4g
2 tháng trước
3.900.000 ₫ 3.900.000 ₫
Mặt Dây Chuyền Di Lặc Đá Ruby Cao 39 Ngang 60 (mm) 186cts
2 tháng trước
4.900.000 ₫ 4.900.000 ₫