Giỏ Hàng Items 0

Bosai Gỗ

Chum Tùng Gỗ Nu Nghiến Cao 46 Ngang 36 Sâu 28 (cm)
2 ngày trước
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫
Cặp Bình Tùng Gỗ Bách Xanh Cao 83 Ngang 68 Sâu 33 (cm)
1 tháng trước
29.000.000 ₫ 29.000.000 ₫
Cây Tùng Phú Quý Gỗ Hương Cao 81 Ngang 95 Sâu 36 (cm)
1 tháng trước
38.500.000 ₫ 38.500.000 ₫
Bình Tùng Bon Sai Gỗ Hương Cao 72 Ngang 70 Sâu 20 (cm)
1 tháng trước
8.900.000 ₫ 8.900.000 ₫
Bình Tùng Bon Sai Gỗ Bách Xanh Cao 80 Ngang 73 Sâu 30 (cm)
2 tháng trước
13.900.000 ₫ 13.900.000 ₫
Cặp Bình Mai Điểu Gỗ Hương Cao 80 Ngang 34-35 Sâu 22-19 (cm)
2 tháng trước
5.300.000 ₫ 5.300.000 ₫
Bình Mai Gỗ Hoàng Đàn + Gỗ Sưa Cao 31 Rộng 35 Sâu 18 (cm)
2 tháng trước
14.600.000 ₫ 14.600.000 ₫
Bình Tùng Gỗ Nu Nghiến Cao 47 Ngang 47 Sâu 16 (cm)
2 tháng trước
2.700.000 ₫ 2.700.000 ₫
Bình Tùng Hạc Gỗ Hương Cao 71 Ngang 93 Sâu 40 (cm)
2 tháng trước
8.100.000 ₫ 8.100.000 ₫
Bình Mai Điểu Gỗ Trắc Cao 103 Ngang 62 Sâu 30 (cm)
3 tháng trước
10.700.000 ₫ 10.700.000 ₫