Odoo Information | Gỗ Đỉnh

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345 - 0784 81 3456

Gỗ Đỉnh Odoo Version 10.0

Information about the Gỗ Đỉnh instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Go Dinh
Ecommerce System for Go Dinh
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Xuất hóa đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Image Compresser
Compress images to reduce its size
Messenger Fanpage
Integrate chat messenger into Odoo website
Optimiser / Compressor / Lazy Load / Google Speed
Speed up your website.
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận