Tượng Phật Di lặc Chúc Phúc Gỗ Hương Cao 70 Ngang 26 Sâu 22 (cm) | Gỗ Đỉnh

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345 - 0784 81 3456

Tượng Phật Di lặc Chúc Phúc Gỗ Hương Cao 70 Ngang 26 Sâu 22 (cm)

4,500,000đ VND


Tượng Nhất Tâm Bái Phật Gỗ Ngọc Am Liền Khối

Kích Thước: Cao 70 Ngang 26 Sâu 22 (cm)

Mọi thắc mắc liên hệ: 07.8481.3456 – 08.6863.2345 (zalo) 

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.

Kích Thước: Cao 77 Ngang 55 Sâu 26 (cm)

Mọi thắc mắc liên hệ: 07.8481.3456 – 08.6863.2345 (zalo) 

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.