Tượng Đạt Ma Sư Tổ Giáo Hóa Gỗ Cẩm | Gỗ Đỉnh

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Giáo Hóa Gỗ Cẩm - Tượng Đạt Ma Sư Tổ Giáo Hóa Gỗ - Tượng Gỗ Đạt Ma Sư Tổ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Giáo Hóa Gỗ Cẩm Cao 150 Rộng 37 Sâu 30 (cm)

35,000,000đ VND


Tượng Đạt Ma Sư Tổ Giáo Hóa Gỗ Cẩm được đặt trong nhà nhằm mục đích trấn trạch nhà và tránh tà ma ngoại đạo xâm nhập, giúp loại bỏ những năng lượng xấu vào trong nhà, sinh năng lượng tốt, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt. Theo quan niệm của Phật giáo thì La Hán hay A La Hán là đệ tử của Phật Thích ca mầu ni đã thực hiện đủ Tứ Thiền định và đạt Tứ Thánh quả có đủ Tam minh và lục thông. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)