Cặp Tranh Công Giáo Gỗ Trai | Gỗ Đỉnh

Cặp Tranh Công Giáo Gỗ Trai - Cặp Tranh Công Giáo Gỗ Mỹ Nghệ - Cặp Tranh Công Giáo Gỗ Đẹp

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Cặp Tranh Công Giáo Gỗ Trai Cao 85 Ngang 56 (cm)

4,200,000đ VND


Cặp Tranh Công Giáo Gỗ Trai với đức tin và lòng sùng kính có thể mang lại những ân sủng đặc biệt thông qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong giờ lâm tử. Tuy nhiên, lòng sùng mộ không nên được hiểu là "ma thuật" hoặc mê tín dị đoan nhưng là một công cụ để thường xuyên nhắc nhở lòng sùng kính và thương xót của Đức Maria.

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)

2,900,000 đ 18 ngày trước
2,400,000 đ 2 tháng trước
2,500,000 đ 2 tháng trước