Tượng Phật Tổ Như Lai | Gỗ Đỉnh

Tượng Phật Tổ Như Lai - Tượng Phật Tổ Gỗ - Tượng Phật Tổ Thiền - Phật Tổ Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Phật Tổ

Phật tổ Như Lai được biết đến là người sáng lập ra phật giáo. Phật tổ Như Lai có quyền uy tối thượng và quyền phép vô song. Ngài có lòng từ bi, tình yêu thương trải khắp nhân gian. Ngài dùng thần lực của nhà Phật để cứu độ chúng sinh muôn loài.6,500,000 đ 11 tháng trước