Tượng Gỗ Lã Vọng Câu Cá | Gỗ Đỉnh

Tượng Gỗ Lã Vọng - Tượng Lã Vọng Gỗ - Tượng Lã Vọng Đẹp - Lã Vọng Phong Thủy

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Gỗ Lã Vọng

Ông Lã Vọng câu cá xuất phát từ điển tích “Câu cá chờ thời” của Khương Thái Công (Khương Tử Nha) là biểu trưng cho lòng kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ chín muồi để làm nên nghiệp lớn. Hơn thế nữa, Lã Vọng câu cá còn là biểu trưng cho khả năng liệu việc như thần, trí tuệ uyên thâm, cùng tài thao lược quân sự tài tình.