Lục Bình Tỳ Bà Gỗ Du Sam | Gỗ Đỉnh

Lục Bình Gỗ | Lục Bình Gỗ Đẹp | Tỳ Bà Gỗ Du Sam | Gỗ Du Sam | Tỳ Bà Bằng Gỗ | Bình Gỗ Trang Trí

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tỳ Bà Gỗ Du Sam Đường Kính 32 Cao 120 (cm)

12,000,000đ VND


Cặp Tỳ Bà Gỗ Du Sam 

Kích thước: 1m2 đường kính 32 cm

Vận chuyển toàn quốc

Hotline: 08 6863 2345