Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Hương | Gỗ Đỉnh

Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ - Tây Phương Tam Thánh Gỗ Hương

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Hương Cao 80 Rộng 28 Dày 28 (cm)

18,000,000đ VND


Tây phương Tam thánh là Phật A Di Đà, Quán Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong đó, vị ở giữa là Phật A Di Đà tiếp dẫn người có công đức sang thế giới Tây phương cực lạc, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn và Đại Thế Chí Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, tích đức hành thiện, trừ gian diệt ác. Tây phương Tam thánh có pháp lực vô hạn, người cúng dường có thể được trí tuệ, tránh kiếp nạn, thường đặt ở thư phòng và phòng khách. Bài trí ở phòng học của trẻ hoặc phòng làm việc để có hiệu quả tốt. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)