Tượng Tam Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ Nu Xá Xị ( Gù Hương ) | Gỗ Đỉnh

Tượng Tam Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ Nu Xá Xị ( Gù Hương ) - Tượng Tam Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ Nu Xá Xị ( Gù Hương ) Đẹp - Tượng Tam Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Tam Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ Nu Xá Xị ( Gù Hương ) Ngang 120 Sâu 100 Cao 45 Cả Đôn Cao 80 (cm)

25,000,000đ VND


Tượng Tam Cóc Chấn Chum Tiền 

Chất Liệu: Gỗ Nu Xá Xị ( Gù Hương )

Kích Thước: Ngang 120 Sâu 100 Cao 45 Cả Đôn Cao 80 (cm) gồm kỵ 
Chưa tính phí vận chuyển

Mọi thắc mắc liên hệ: 08.6863.2345 (zalo)

Website: godinh .com

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.