Tượng Phật Di Lặc Đứng Gốc Tùng Gỗ Trắc Cao 104 Ngang 72 Sâu 38 Cả Kỷ124 (cm) | Gỗ Đỉnh

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345 - 0784 81 3456

Tượng Phật Di Lặc Đứng Gốc Tùng Gỗ Trắc Cao 104 Ngang 72 Sâu 38 Cả Kỷ124 (cm)

10,700,000đ VND


Tượng Phật Di Lặc Đứng Gốc Tùng Gỗ Trắc

Kích Thước: Cao 104 Ngang 72 Sâu 38 Cả Kỷ124 (cm)

Mọi thắc mắc liên hệ: 07.8481.3456 – 08.6863.2345 (zalo) 

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.