Tượng Phật Di Lặc Đứng Gốc Tùng Gỗ Hương Việt Cao 148 Ngang 88 Sâu 45 Cả Kỷ 168 (cm) | Gỗ Đỉnh

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345 - 0784 81 3456

Tượng Phật Di Lặc Đứng Gốc Tùng Gỗ Hương Việt Cao 148 Ngang 88 Sâu 45 Cả Kỷ 168 (cm)

20,000,000đ VND


Tượng Phật Di Lặc Vác Cành Đào Gỗ Hương

Kích Thước: Cao 129 Ngang 80 Sâu 33 Cả Kỷ 154 (cm)

Mọi thắc mắc liên hệ: 07.8481.3456 – 08.6863.2345 (zalo) 

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.