Tượng Ông Thọ Ngồi Gốc Tùng Gỗ Nu Dổi | Gỗ Đỉnh

Tượng Ông Thọ Ngồi Gốc Tùng Gỗ Nu Dổi - Tượng Ông Thọ Ngồi Gốc Tùng Gỗ Đẹp - Tượng Ông Thọ Ngồi Gốc Tùng Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Ông Thọ Ngồi Gốc Tùng Gỗ Nu Dổi Cao 64 Ngang 44 Sâu 23 (cm)

8,600,000đ VND


Tượng Ông Thọ Ngồi Gốc Tùng

Chất Liệu: Gỗ Nu Dổi

Kích Thước: Cao 64 Ngang 44 Sâu 23 (cm)

Mọi thắc mắc liên hệ: 08.6863.2345 (zalo)                 

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.