Tượng Mục Đồng Chăn Trâu Gỗ Nu Kháo | Gỗ Đỉnh

Tượng Mục Đồng Chăn Trâu Gỗ Nu Kháo - Tượng Mục Đồng Chăn Trâu Gỗ Đẹp - Tượng Mục Đồng Chăn Trâu Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Mục Đồng Chăn Trâu Gỗ Nu Kháo Cao 40 Ngang 40 Sâu 24 (cm)

5,500,000đ VND


Tượng Mục Đồng Chăn Trâu 

Chất Liệu: Gỗ Nu Kháo

Kích Thước: Cao 40 Ngang 40 Sâu 24 (cm)

Mọi thắc mắc liên hệ: 08.6863.2345 (zalo)                 

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.