Tượng Mẹ Con Gỗ Trai | Gỗ Đỉnh

Tượng Mẹ Con Gỗ Trai - Tượng Mẹ Con Gỗ - Tượng Gỗ Mẹ Con - Tượng Gỗ Trai - Tượng Công Gíao

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Mẹ Con Gỗ Trai Cao 40 Rộng 40 Dày 13 (cm)

7,000,000đ VND

Hàng đã bán

Kéo xuống dưới để xem sản phẩm đang còn


Tượng Mẹ Con Gỗ Trai với ý nghĩa ban ơn với đức tin và lòng sùng kính có thể mang lại những ân sủng đặc biệt thông qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong giờ lâm tử. Tuy nhiên, lòng sùng mộ không nên được hiểu là "ma thuật" hoặc mê tín dị đoan nhưng là một công cụ để thường xuyên nhắc nhở lòng sùng kính và thương xót của Đức Maria.

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)