Tượng Lã Vọng Gỗ Trắc | Gỗ Đỉnh

Tượng Lã Vọng Gỗ - Tượng Lã Vọng Phong Thủy - Tượng Lã Vọng Bằng Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Lã Vọng Gỗ Trắc Cao 32 Rộng 22 Dày 11 (cm)

2,700,000đ VND


Tượng Lã Vọng Gỗ Trắc

Tượng ông Lã Vọng câu cá xuất phát từ điển tích “Câu cá chờ thời” của Khương Thái Công (Khương Tử Nha). Tượng gỗ Lã Vọng câu cá, cùng với điển tích “Câu cá chờ thời” nổi tiếng nêu trên chính là biểu trưng cho lòng kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ chín muồi để làm nên nghiệp lớn. Hơn thế nữa, tượng gỗ Lã Vọng còn là biểu trưng cho khả năng liệu việc như thần, trí tuệ uyên thâm, cùng tài thao lược quân sự tài tình.

Hotline: 08 6863 2345