Tượng Kỳ Lân gỗ nu kháo cao 98 rộng 85 sâu 36 (cm) | Gỗ Đỉnh

Tượng Kỳ Lân gỗ nu kháo | Tượng Kỳ Lân gỗ nu | Tượng Kỳ Lân gỗ | Tượng Kỳ Lân

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345 - 0784 81 3456

Tượng Kỳ Lân gỗ nu kháo cao 98 rộng 85 sâu 36 (cm)

12,500,000đ VND


Kỳ Lân là một giống thú linh trong hàng Tứ Linh (Long, Lân, Qui, Phụng). Lân là con cái, còn con đực gọi là Kỳ, gọi chung là Kỳ Lân, Kỳ Lân thuộc loài nai, hình dáng giống như con hưu, mình vằn, đuối giống như đuôi trâu, vú giống như vú ngựa, có một sừng trên đầu, tánh rất hiền lành, không ăn thịt các con vật khác, chỉ ăn cỏ, nên gọi nó là Nhân thú (con thú có lòng nhân từ) thịnh vượng.

15,900,000 đ 3 tháng trước