Tượng Địa Tạng Gỗ Hương | Gỗ Đỉnh

Tượng Địa Tạng| Tượng Gỗ| Tượng Phật Gỗ| Tượng Phật| Tượng Gỗ Bách Xanh| Tượng Phật Bà gỗ| Tượng gỗ Phật Bà| Tượng gỗ Địa Tạng| Tượng Gỗ Hương|

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345 - 0784 81 3456

Tượng Địa Tạng Gỗ Hương Cao 50 Rộng 21 Dày 21 (cm)

3,800,000đ VND


Thời xưa, những vị tỳ kheo đi khất thực, vai mang bình bát, tay cầm tích trượng. Lúc đi đường, gặp rắn rết, có tích trượng đuổi đi. Muốn được giải thoát, phải ngộ mười hai nhân duyên. Tay của Tượng Địa Tạng Gỗ Hương cầm tích trượng có mười hai khoen để nói lên ý nghĩa vị bồ tát này luôn dùng pháp thập nhị nhân duyên cảnh tỉnh chúng sinh. Tuy nhiên, muốn thấu rõ lý nhân duyên phải nhờ có ánh sáng trí tuệ. Đạo Phật quan niệm chúng sinh trầm luân mãi mãi bởi vô minh che lấp, không trông thấy pháp duyên sanh, nên cứ lẩn quẩn trong vòng luân hồi. Muốn phá được vô minh phải phát huy trí tuệ. Trí tuệ tăng trưởng thì vô minh sẽ lùi xa. Biểu thị của trí tuệ là viên minh châu trong lòng bàn tay của Địa Tạng Vương bồ tát. Một tay cầm hạt minh châu, ngồi trên mình Đề thính. Theo quan niệm, tay cầm hạt minh châu vì minh châu phát ra ánh sáng, có thể soi đường cho vị bồ tát vào cõi u minh, tăm tối để cứu vớt vong linh chưa được siêu thoát.

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo) 

6,500,000 đ 2 năm trước