Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Nu Hồng Đào | Gỗ Đỉnh

Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Nu Hồng Đào - Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Mỹ Nghệ - Tượng Diện Phật Tổ Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345 - 0784 81 3456

Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Nu Hồng Đào Cao 60 Rộng 60 Dày 22 (cm)

9,000,000đ VND


Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Nu Hồng Đào có quyền uy tối thượng và quyền phép vô song. Ngài có lòng từ bi, tình yêu thương trải khắp nhân gian. Ngài dùng thần lực của nhà Phật để cứu độ chúng sinh muôn loài. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)