Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Lũa Bách Xanh | Gỗ Đỉnh

Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Lũa Bách Xanh - Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Đẹp - Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Mỹ Nghệ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Lũa Bách Xanh Cao 40 Ngang 24 Sâu 12 (cm)

2,700,000đ VND


Tượng Diện Phật Tổ Gỗ Lũa Bách Xanh có quyền uy tối thượng và quyền phép vô song. Ngài có lòng từ bi, tình yêu thương trải khắp nhân gian. Ngài dùng thần lực của nhà Phật để cứu độ chúng sinh muôn loài. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)  

6,500,000 đ 1 năm trước