Tượng Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ Nu Nghiến | Gỗ Đỉnh

Tượng Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ Nu Nghiến - Tượng Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ Đẹp - Tượng Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Cóc Chấn Chum Tiền Gỗ Nu Nghiến Cao 17 Ngang 39 Sâu 34 (cm)

2,900,000đ VND


Tượng Cóc Chấn Chum Tiền 

Chất Liệu: Gỗ Nu Nghiến

Kích Thước: Cao 17 Ngang 39 Sâu 34 (cm)

Mọi thắc mắc liên hệ: 08.6863.2345 (zalo)                 

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.