Tượng Chúa Ba Ngôi Gỗ Trai | Gỗ Đỉnh

Tượng Chúa Ba Ngôi Gỗ Trai - Tượng Gỗ Chúa Ba Ngôi - Tượng Chúa Ba Ngôi Gỗ Mỹ Nghệ - Tượng Chúa Ba Ngôi Gỗ Đẹp

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Chúa Ba Ngôi Gỗ Trai Cao 125 Rộng 110 Dày 20 (cm)

50,000,000đ VND

Hàng đã bán

Kéo xuống dưới để xem sản phẩm đang còn


Đức Chúa Giê-su chết trên Thập Tự giá như một sinh tế để giải thoát tội nhân khỏi gánh nặng tội lỗi. Khi con người bị chia lìa khỏi Thiên Chúa qua hành động bất tuân của Adam trong vườn Eden, một sự ngăn cách hiện hữu giữa con người và Thiên Chúa. Đã có ghi chép trong Cựu Ước về những nghi thức hiến tế nhằm chuộc tội cho loài người, là hình ảnh tiên báo về Chúa Giê-su đến thế gian, theo ý muốn của Thiên Chúa, để loài người có thể phục hoà với Thiên Chúa. Cần có một đấng trung bảo đến để thực hiện sự hoà giải này, và để cất bỏ tội lỗi khỏi nhân gian. Khi con người hoàn toàn tuyệt vọng trong nỗ lực đạt đến sự toàn hảo, Thiên Chúa sai Con Ngài, Chúa Giêsu , đến làm đấng trung bảo.

Xem thêm tượng Công Giáo