Tượng Cá Kim Long Gỗ Hương | Gỗ Đỉnh

Tượng cá kim long - Tượng gỗ cá - Tượng cá gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng cá kim long gỗ hương ngang 66 cao 30 dày 18 (cm)

3,700,000đ VND


Cá chép thể hiện cho tài trí, phẩm chất. Khay trà cá chép thể hiện cho khả năng chinh phục khó khăn, trở ngại để đạt được thành công của người sở hữu.