Tượng Bát Mã Phi Thiên Gỗ Nhai Bách | Gỗ Đỉnh

Tượng Bát Mã Phi Thiên Gỗ Nhai Bách - Tượng Bát Mã Phi Thiên Gỗ Đẹp - Tượng Bát Mã Phi Thiên Gỗ - Tượng Bát Mã Phi Thiên Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Bát Mã Phi Thiên Gỗ Nhai Bách Cao 71 Rộng 103 Sâu 33 (cm)

34,500,000đ VND


Tượng Bát Mã Phi Thiên

Chất Liệu: Gỗ Nhai Bách

Kích Thước: Cao 71 Rộng 103 Sâu 33 (cm)

Mọi thắc mắc liên hệ: 08.6863.2345 (zalo)                 

Gỗ Đỉnh bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ.