Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ Sụn Hương | Gỗ Đỉnh

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ Sụn Hương - Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ - Tượng Gỗ Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ Sụn Hương Cao 86 Rộng 45 Dày 36 (cm)

12,500,000đ VND


Tượng Đạt Ma được đặt trong nhà nhằm mục đích trấn trạch nhà và tránh tà ma ngoại đạo xâm nhập, giúp loại bỏ những năng lượng xấu vào trong nhà, sinh năng lượng tốt, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt. Theo quan niệm của Phật giáo thì La Hán hay A La Hán là đệ tử của Phật Thích ca mầu ni đã thực hiện đủ Tứ Thiền định và đạt Tứ Thánh quả có đủ Tam minh và lục thông. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)