Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ Lũa Cẩm | Gỗ Đỉnh

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ Lũa Cẩm - Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ Đẹp - Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ Phong Thủy

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Ngồi Thiền Gỗ Lũa Cẩm Cao 70 Rộng 87 Dày 40 (cm)

13,000,000đ VND


Tượng Đạt Ma được đặt trong nhà nhằm mục đích trấn trạch nhà và tránh tà ma ngoại đạo xâm nhập, giúp loại bỏ những năng lượng xấu vào trong nhà, sinh năng lượng tốt, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt.

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)