Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Mun Sừng | Gỗ Đỉnh

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Mun Sừng - Tượng Gỗ Đạt Ma Đẹp - Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Mỹ Nghệ - Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Mun Sừng Cao 118 ( Cả kỷ ) Rộng 78 Dày 40 (cm)

10,200,000đ VND


Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Mun Sừng được đặt trong nhà nhằm mục đích trấn trạch nhà và tránh tà ma ngoại đạo xâm nhập, giúp loại bỏ những năng lượng xấu vào trong nhà, sinh năng lượng tốt, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt. Theo quan niệm của Phật giáo thì La Hán hay A La Hán là đệ tử của Phật Thích ca mầu ni đã thực hiện đủ Tứ Thiền định và đạt Tứ Thánh quả có đủ Tam minh và lục thông. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)