Tượng Đạt Ma Gỗ Hương | Gỗ Đỉnh

Tượng Đạt Ma Gỗ Hương - Tượng Đạt Ma Gỗ - Tượng Gỗ Đạt Ma - Tượng Đạt Ma Phong Thủy

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Đạt Ma Gỗ Hương Cao 160 Rộng 100 Sâu 90 (cm)

23,000,000đ VND


Tượng Đạt Ma Gỗ Hương được đặt trong nhà nhằm mục đích trấn trạch nhà và tránh tà ma ngoại đạo xâm nhập, giúp loại bỏ những năng lượng xấu vào trong nhà, sinh năng lượng tốt, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt. Theo quan niệm của Phật giáo thì La Hán hay A La Hán là đệ tử của Phật Thích ca mầu ni đã thực hiện đủ Tứ Thiền định và đạt Tứ Thánh quả có đủ Tam minh và lục thông. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)