Tranh Mẹ Con Gỗ Gõ Đỏ ( Cate ) | Gỗ Đỉnh

Tranh Mẹ Con Gỗ Gõ Đỏ - Tranh Mẹ Con Gỗ Cate - Tranh Gỗ Mẹ Con - Tranh Mẹ Con Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tranh Mẹ Con Gỗ Gõ Đỏ ( Cate ) Cao 70 Ngang 45 (cm)

2,700,000đ VND


Tranh Mẹ Con Gỗ Gõ Đỏ ( Cate ) với đức tin và lòng sùng kính có thể mang lại những ân sủng đặc biệt thông qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong giờ lâm tử. Tuy nhiên, lòng sùng mộ không nên được hiểu là "ma thuật" hoặc mê tín dị đoan nhưng là một công cụ để thường xuyên nhắc nhở lòng sùng kính và thương xót của Đức Maria.

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)

2,900,000 đ 18 ngày trước
2,400,000 đ 2 tháng trước
2,500,000 đ 2 tháng trước