Tranh Diện Phật Gỗ Nu Nghiến Cao 46 Rộng 33 Dày 2.2 (cm) | Gỗ Đỉnh

Tượng gỗ| Tượng Phật Tổ| Tượng gỗ Phật Tổ| Tượng Phật| Tượng Phật Tổ gỗ| Tượng gỗ nu nghiến| Phật Tổ gỗ| Tượng Phật bằng gỗ| Tượng Phật| Tượng gỗ Như Lai|

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tranh Diện Phật Gỗ Nu Nghiến Cao 46 Rộng 33 Dày 2.2 (cm)

2,500,000đ VND

Hàng đã bán

Kéo xuống dưới để xem sản phẩm đang còn


Tranh Diện Phật Gỗ Nu Nghiến Cao 46 Rộng 33 Dày 2.2 (cm) có quyền uy tối thượng và quyền phép vô song. Ngài có lòng từ bi, tình yêu thương trải khắp nhân gian. Ngài dùng thần lực của nhà Phật để cứu độ chúng sinh muôn loài. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)  

6,500,000 đ 1 năm trước