Tranh Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Bách Xanh | Gỗ Đỉnh

Tranh Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Bách Xanh - Tranh Đạt Ma Sư Tổ Gỗ - Tượng Đạt Ma Gỗ Mỹ Nghệ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tranh Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Bách Xanh Cao 90 Rộng 38 Dày 10 (cm)

10,500,000đ VND


Tượng Đạt Ma được đặt trong nhà nhằm mục đích trấn trạch nhà và tránh tà ma ngoại đạo xâm nhập, giúp loại bỏ những năng lượng xấu vào trong nhà, sinh năng lượng tốt, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt. Theo quan niệm của Phật giáo thì La Hán hay A La Hán là đệ tử của Phật Thích ca mầu ni đã thực hiện đủ Tứ Thiền định và đạt Tứ Thánh quả có đủ Tam minh và lục thông. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo) 

2,900,000 đ 18 ngày trước
2,400,000 đ 2 tháng trước
2,500,000 đ 2 tháng trước