Đồng Hồ Gỗ Pơ Mu Cao 60 Rộng 40 Dày 4 (cm) | Gỗ Đỉnh

Đồng hồ treo tường - Đồng hồ gỗ - Đồng hồ gỗ treo tường

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345 - 0784 81 3456

Đồng Hồ gỗ pơ mu cao 60 rộng 40 dày 4 (cm)

2,200,000đ VND


Đồng hồ chữ Phúc mang đến nghĩa no đầy, hạnh phúc, may mắn. Chữ Phúc lộn ngược đầu được đọc là ” phúc đảo” đồng âm với từ ” phúc đáo” nghĩa là phúc đến. Dán ngược chữ Phúc như vậy mới mang đầy đủ ý nghĩa là phúc tới, đem dán trước cửa nhà thì trở thành “phúc đáo tiền môn – phúc đến trước cửa”