Sản phẩm & Dịch vụ | Gỗ Đỉnh
Giỏ Hàng Items 0

Bonsai Gỗ

Bình Tùng Bonsai Gỗ Nu Kháo Cao 45 Ngang 43 Sâu 18 (cm)
2 tháng trước
5.700.000 ₫ 5.700.000 ₫
Cặp Bình Tùng Bonsai Gỗ Bách Xanh Cao 70 Ngang 70 Sâu 23 (cm)
2 tháng trước
18.600.000 ₫ 18.600.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Hương Việt Cao 50 Ngang 54 Sâu 26 (cm)
2 tháng trước
5.600.000 ₫ 5.600.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Nu Kháo Vàng Cao 43 Ngang 43 Sâu 18 (cm)
3 tháng trước
6.100.000 ₫ 6.100.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Hương Đá Cao 46 Ngang 38 Sâu 40 (cm)
3 tháng trước
14.500.000 ₫ 14.500.000 ₫
Bình Tùng Hạc Bonsai Gỗ Hương Cao 82 Ngang 83 Sâu 35 (cm)
3 tháng trước
9.200.000 ₫ 9.200.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Trắc Cao 52 Ngang 57 Sâu 27 (cm)
4 tháng trước
8.600.000 ₫ 8.600.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Hương Cao 80 Ngang 72 Sâu 34 (cm)
4 tháng trước
8.500.000 ₫ 8.500.000 ₫
Cây Tùng Bonsai Gỗ Hương Cao 56 Ngang 60 Sâu 30 (cm)
5 tháng trước
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Hương Cao 60 Ngang 52 Sâu 26 (cm)
5 tháng trước
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫
Cây Kim Tiền Gỗ Trắc Cao 54 Ngang 50 Sâu 40 (cm)
5 tháng trước
4.900.000 ₫ 4.900.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Trắc Cao 100 Ngang 65 Sâu 20 (cm)
5 tháng trước
10.500.000 ₫ 10.500.000 ₫
Bình Mai Điểu Gỗ Trắc Cao 39 Ngang 29 Sâu 18 (cm)
1 năm trước
2.700.000 ₫ 2.700.000 ₫
Cặp Bình Tùng Gỗ Bách Xanh Cao 73 Ngang 56 Sâu 23 (cm)
1 năm trước
28.000.000 ₫ 28.000.000 ₫
Bình Tùng Gỗ Hương Cao 80 Ngang 78 Sâu 25 (cm)
1 năm trước
8.200.000 ₫ 8.200.000 ₫
Cặp Bình Tùng Gỗ Bách Xanh Cao 83 Ngang 68 Sâu 33 (cm)
1 năm trước
29.000.000 ₫ 29.000.000 ₫
Bình Tùng Bon Sai Gỗ Hương Cao 72 Ngang 70 Sâu 20 (cm)
1 năm trước
8.900.000 ₫ 8.900.000 ₫
Bình Tùng Bon Sai Gỗ Bách Xanh Cao 80 Ngang 73 Sâu 30 (cm)
1 năm trước
13.900.000 ₫ 13.900.000 ₫