Sản phẩm & Dịch vụ | Gỗ Đỉnh
Giỏ Hàng Items 0

Bonsai Gỗ

Bình Tùng Hạc Bonsai Gỗ Hương Cao 79 Ngang 76 Sâu 38 (cm)
4 ngày trước
9.200.000 ₫ 9.200.000 ₫
Bình Tùng Hạc Bonsai Gỗ Hương Cao 82 Ngang 83 Sâu 35 (cm)
4 ngày trước
9.200.000 ₫ 9.200.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Trắc Cao 52 Ngang 57 Sâu 27 (cm)
1 tháng trước
8.600.000 ₫ 8.600.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Hương Cao 80 Ngang 72 Sâu 34 (cm)
1 tháng trước
8.500.000 ₫ 8.500.000 ₫
Cặp Bình Tùng Bonsai Gỗ Hương Cao 86 Ngang 77 Sâu 33 (cm)
1 tháng trước
32.500.000 ₫ 32.500.000 ₫
Cây Tùng Bonsai Gỗ Hương Cao 56 Ngang 60 Sâu 30 (cm)
2 tháng trước
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Hương Cao 60 Ngang 52 Sâu 26 (cm)
2 tháng trước
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫
Cây Kim Tiền Gỗ Trắc Cao 54 Ngang 50 Sâu 40 (cm)
2 tháng trước
4.900.000 ₫ 4.900.000 ₫
Bình Tùng Bonsai Gỗ Trắc Cao 100 Ngang 65 Sâu 20 (cm)
2 tháng trước
10.500.000 ₫ 10.500.000 ₫
Bình Mai Điểu Gỗ Trắc Cao 39 Ngang 29 Sâu 18 (cm)
5 tháng trước
2.700.000 ₫ 2.700.000 ₫
Cặp Bình Tùng Gỗ Bách Xanh Cao 73 Ngang 56 Sâu 23 (cm)
5 tháng trước
28.000.000 ₫ 28.000.000 ₫
Bình Tùng Gỗ Hương Cao 80 Ngang 78 Sâu 25 (cm)
5 tháng trước
8.200.000 ₫ 8.200.000 ₫
Cặp Bình Tùng Gỗ Bách Xanh Cao 83 Ngang 68 Sâu 33 (cm)
1 năm trước
29.000.000 ₫ 29.000.000 ₫
Bình Tùng Bon Sai Gỗ Hương Cao 72 Ngang 70 Sâu 20 (cm)
1 năm trước
8.900.000 ₫ 8.900.000 ₫
Bình Tùng Bon Sai Gỗ Bách Xanh Cao 80 Ngang 73 Sâu 30 (cm)
1 năm trước
13.900.000 ₫ 13.900.000 ₫
Bình Tùng Gỗ Nu Nghiến Cao 47 Ngang 47 Sâu 16 (cm)
1 năm trước
2.700.000 ₫ 2.700.000 ₫
Bình Tùng Hạc Gỗ Hương Cao 71 Ngang 93 Sâu 40 (cm)
1 năm trước
8.100.000 ₫ 8.100.000 ₫