Tượng Phật Bà Quan âm | Gỗ Đỉnh

Tượng Phật Quan Âm - Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát - Tượng Quan Âm Đứng - Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Phật Bà Quan âm

Phật Bà Quan âm mang ý nghĩa của điềm lành, từ bi bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hoá hung khí, đem lại bình an, khi nhìn vào có cảm giác dễ chịu, an lành,cầu bình an, giải trừ những điều rủi ro, bất hạnh, tai ách cho gia chủ.