Vòng tay hạt bồ đề kim cang 16 li | Gỗ Đỉnh

Gỗ Đỉnh mong muốn trở thành sàn giao dịch đồ gỗ có quy mô lớn nhất nước mang nhiều sản phẩm đẹp đến với khách hàng, chất lượng tốt, giao dịch đơn giản

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Vòng tay hạt bồ đề kim cang 16 li

200,000đ VND


HẠT BỒ ĐỀ KIM CANG - PHONG THỦY Trong kinh Phật có dạy: KIM CANG: Có 3 nghĩa là “Kiên cố, sáng lạn và bén nhọn”. Tướng Kim cang là kiên cố bất hoại. Thế Kim cang là sáng lạn có thể soi sáng khắp trần thế. Dụng của kim cang là bán nhọn chém sắt như chém bùn. Dùng Chánh thắng tà. Chuỗi kim cang là chuỗi đeo tay may mắn và giúp cho chủ nhân nương theo chánh pháp. Vòng hạt kim cang trừ tà, cầu may mắn, bình an, dùng trì kinh niệm phật, trì chú hay dùng làm trang sức, quà tặng may mắn, cát tường.

285,000 đ 1 tháng trước
409,000 đ 3 tháng trước
180,000 đ 4 tháng trước
200,000 đ 5 tháng trước
1,600,000 đ 8 tháng trước
6,300,000 đ 1 năm trước
1,800,000 đ 1 năm trước
2,500,000 đ 1 năm trước
2,500,000 đ 1 năm trước
4,200,000 đ 1 năm trước
350,000 đ 1 năm trước