Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Gỗ Trai Cao 1m Rộng 30 (cm) | Gỗ Đỉnh

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Gỗ Trai - Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Gỗ Đẹp - Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Gỗ Giá Rẻ - Tượng Gỗ Đức Mẹ Ban Ơn

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Gỗ Trai Cao 1m Rộng 30 (cm)

33,000,000đ VND


Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Gỗ Trai với đức tin và lòng sùng kính có thể mang lại những ân sủng đặc biệt thông qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong giờ lâm tử. Tuy nhiên, lòng sùng mộ không nên được hiểu là "ma thuật" hoặc mê tín dị đoan nhưng là một công cụ để thường xuyên nhắc nhở lòng sùng kính và thương xót của Đức Maria.

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)