Tượng Tam Thế Phật Gỗ Hoàng Đàn | Gỗ Đỉnh

Tượng Tam Thế Phật Gỗ Hoàng Đàn - Tượng Tam Thế Phật Gỗ - Tượng Tam Thế Phật Gỗ Mỹ Nghệ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Tam Thế Phật Gỗ Hoàng Đàn Cao 35 Ngang 10 Sâu 9 (cm)

60,000,000đ VND


Tây phương Tam thánh là Phật A Di Đà, Quán Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong đó, vị ở giữa là Phật A Di Đà tiếp dẫn người có công đức sang thế giới Tây phương cực lạc, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn và Đại Thế Chí Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, tích đức hành thiện, trừ gian diệt ác. Tây phương Tam thánh có pháp lực vô hạn, người cúng dường có thể được trí tuệ, tránh kiếp nạn, thường đặt ở thư phòng và phòng khách. Bài trí ở phòng học của trẻ hoặc phòng làm việc để có hiệu quả tốt. 

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)