Tượng Mẹ Marria Gỗ Trai Cao 120 Rộng 60 Dày 30 (cm) | Gỗ Đỉnh

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Mẹ Marria Gỗ Trai Cao 120 Rộng 60 Dày 30 (cm)

34,000,000đ VND


Tượng Mẹ Marria Gỗ Trai với đức tin và lòng sùng kính có thể mang lại những ân sủng đặc biệt thông qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong giờ lâm tử. Tuy nhiên, lòng sùng mộ không nên được hiểu là "ma thuật" hoặc mê tín dị đoan nhưng là một công cụ để thường xuyên nhắc nhở lòng sùng kính và thương xót của Đức Maria.

Mọi thắc mắc liên hệ:  08.6863.2345 (zalo)

6,500,000 đ 1 tháng trước
5,000,000 đ 1 tháng trước
6,500,000 đ 1 tháng trước