Đôn Gỗ Nguyên Khối Gỗ Trắc Dây | Gỗ Đỉnh

Đôn gỗ - Đôn gốc cây - Đôn gỗ kê tượng

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Đôn gỗ nguyên khối gỗ trắc dây ngang 50 sâu 46 cao 28 mặt 50-33 (cm)

4,500,000đ VND


Đôn gỗ dùng để kê tượng, làm ghế ngồi...

3,000,000 đ 3 tháng trước
4,800,000 đ 3 tháng trước
2,600,000 đ 3 tháng trước
3,400,000 đ 7 tháng trước
5,900,000 đ 7 tháng trước
4,200,000 đ 1 năm trước
3,300,000 đ 1 năm trước
3,800,000 đ 1 năm trước
3,300,000 đ 1 năm trước
2,500,000 đ 1 năm trước
1,150,000 đ 1 năm trước