Bộ Bàn Ghế Gốc Cây Gỗ Gõ Đỏ ( Cate ) | Gỗ Đỉnh

Bàn Ghế Gốc Cây - Bàn Ghế Gỗ - Đôn Gỗ - Đôn Gỗ Nguyên Khối - Đôn Gốc Cây

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Bộ Bàn Ghế Gốc Cây Gỗ Gõ Đỏ ( Cate ) Gồm 1 Bàn Và 5 Đôn Nguyên Khối

23,500,000đ VND


Bộ Bàn Ghế Gốc Cây Gỗ Gõ Đỏ ( Cate ) gồm: 

5 đôn nguyên khối - bàn mặt liền chân ghép 

Bàn cao 42 mặt 114-52 (cm)

5 đôn cao 30 (cm)

Đôn sô 1 mặt 70-45 (cm)

Đôn số 2 mặt 68-47 (cm)

Đôn số 3 mặt 59-45 (cm)

Đôn số 4 mặt 47-42 (cm)

Đôn số 5 mặt 50-40 (cm)

16,500,000 đ 1 giờ trước
3,000,000 đ 3 tháng trước
4,800,000 đ 3 tháng trước
2,600,000 đ 3 tháng trước
3,400,000 đ 7 tháng trước
5,900,000 đ 7 tháng trước
4,200,000 đ 1 năm trước
3,300,000 đ 1 năm trước
3,800,000 đ 1 năm trước
3,300,000 đ 1 năm trước
2,500,000 đ 1 năm trước
1,150,000 đ 1 năm trước