Bộ 4 Tượng Phật Di Lặc Và Tượng Ông Thọ | Gỗ Đỉnh

Tượng Phật Di Lặc Gỗ - Tượng Ông Thọ Gỗ - Tượng Gỗ Nu Ngọc Am - Tượng Gỗ Bách Xanh

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ
Hotline: 08 6863 2345

Bộ 4 Tượng Phật Di Lặc Và Tượng Ông Thọ Gỗ Nu Ngọc Am, Bách Xanh Cao Từ 24 Đến 33 (cm)

5,800,000đ VND


Bộ 4 Tượng Phật Di Lặc Và Tượng Ông Thọ Gỗ Nu Ngọc Am, Bách Xanh 

Cao Từ 24 Đến 33 (cm) 

Mọi thắc mắc liên hệ: 08.6863.2345