Tượng Phúc Lộc Thọ | Gỗ Đỉnh

Tượng Gỗ Phúc Lộc Thọ | Tượng Gỗ Tam Đa | Tượng Phúc Lộc Thọ Bằng Gỗ | Tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ | Bộ Tam Đa | Ông Phúc Lộc Thọ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Phúc Lộc Thọ

Phúc Lộc Thọ hay Phước Lộc Thọ là thuật ngữ thường được sử dụng trong văn hóa Trung Hoa và những văn hóa chịu ảnh hưởng từ nó, để nói về ba điều cơ bản của một cuộc sống tốt đẹp là: những điều lành (Phúc), sự thịnh vượng (Lộc), và tuổi thọ (Thọ). Ba vị thần Phúc, Lộc, Thọ mang đến những điều mà con người hy vọng, đó là sự giàu có, quyền lực và may mắn bên cạnh cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài.