Tượng Phật Bà Quan Âm | Gỗ Đỉnh

Tượng Phật Bà Quan Âm - Tượng Phật Bà - Phật Bà Gỗ - Tượng Phật Bà Gỗ

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Phật Bà Quan Âm

Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát mang ý nghĩa của điềm lành, từ bi bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hoá hung khí, đem lại bình an, khi nhìn vào có cảm giác dễ chịu, an lành,cầu bình an, giải trừ những điều rủi ro, bất hạnh, tai ách cho gia chủ.