Tượng Danh Nhân Lịch Sử | Gỗ Đỉnh

Tượng Gia Cát Lượng Gỗ | Tượng Lã Vọng Gỗ | Tượng Quan Công | Tượng Thần Trà | Tượng Bác Hồ | Tượng Khổng Tử | Tượng Trần Quốc Tuấn

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Danh Nhân Lịch Sử

Khổng Minh vẫn luôn được xem là vị thánh tượng trưng cho trí tuệ, sự thông minh, uyên bác và tài thao lược lãnh đạo kiệt xuất. Bài trí tượng Khổng Minh do đó sẽ mang lại sự thông minh uyên bác, có lợi cho đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử đỗ đạt cao,… Chính vì thế mà tượng Khổng Minh rất được ưa chuộng và thích hợp cho các bậc lãnh đạo, cố vấn, các chuyên gia, hoặc các học giả và lớp dân trí thức. Khổng Minh là người vô cùng tinh thông phong thủy, bát quái và tướng pháp, do đó nên bài trí tượng Khổng Minh sẽ có tác dụng tốt trong việc trừ đuổi tà ma.