Tượng Đạt Ma Sư Tổ | Gỗ Đỉnh

Tượng Đạt Ma Sư Tổ - Tượng Gỗ Đạt Ma - Tượng Đạt Ma Đẹp - Tượng Đạt Ma Phong Thủy

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm về đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Đạt Ma

Bồ Đề Đạt Ma thường được khắc hoạ với bộ râu dài xồm xoàng hình ảnh tổ sư Đạt Ma mang tướng mạo hung dữ, đôi mắt luôn trợn trắng, mày quặm lại - Người ta quan niệm, tượng gỗ Đạt Ma có thần thái càng hung dữ sẽ có hiệu quả trấn trạch càng cao.